Kennis omtrent de effectieve warmteoverdracht tussen het transportmedium en de sedimenten in de bodem is van cruciaal belang bij het ontwerp van warmtepomp- of energieopslagsystemen. Hiertoe kunnen een aantal thermische karakteristieken ter plaatse, in situ, opgemeten worden, met name de warmtegeleidingscoëfficiënt, de thermische weerstand van het gemaakte boorgat, de ongestoorde grondtemperatuur en de grondwaterstroming in de doorboorde formaties. Deze parameters zijn noodzakelijk om de energieoverdracht met de bodem correct in te schatten.

In de praktijk kent een TRT 4 fases:

  1. Installeren van een proeflus tot op de diepte van het uiteindelijke BEO-veld
  2. Wachttijd om, de bodem de tijd te geven om thermisch te equilibreren (ongeveer 2 weken)
  3. Effectieve meting met een meetopstelling die op een trailer gemonteerd is
  4. Rapportage van de resultaten

Een TRT biedt dus detailgegevens mbt de ondergrond die het mogelijk maken om de ontwerpsimulaties van het BEO-veld met nauwkeurige cijfers aan te vatten. Zeker als het over een BEO-veld gaat van een aanzienlijke grootte met minstens een 10-tal boringen is het aangewezen dat de TRT als basis dient voor het ontwerp van het BEO-veld. Indien een BEO-veld zonder TRT ontworpen dient te worden, is het noodzakelijk dat de ontwerper rekening houdt met een voldoende grote veiligheidsmarge. Dit zal tot gevolg hebben dat het ontworpen BEO-veld te groot zal zijn, wat de rendabiliteit van de investering niet ten goede komt.